https://www.opensolution.se/wp-content/uploads/2013/11/top-img.jpg

Helhetslösningar för kassa- och betalningssystem

OpenSolution tillhandahåller helhetslösningar för kassa- och betalningssystem. Vi arbetar som helhetsleverantör och med egenutvecklade programvaror. Bolagsgruppen är verksam i hela Norden, med kontor i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Koncernen sysselsätter cirka 150 personer på heltid.

 

Moderbolaget har sitt säte i Göteborg på den svenska västkusten. I bolagsgruppen ingår OpenSolution Nordic AB, OpenSolution Norway AS, OpenSolution Denmark ApS, OS Payment Services AB, CashPoint Eskilstuna AB, KDR AS, Finnpos Systems Oy och Technical Payment Solutions Sweden AB.

Vi arbetar med lokal närvaro och därmed finns kontor i Göteborg, Stockholm, Jönköping, Eskilstuna, Oslo, Bergen, Stavanger, Tempere och Köpenhamn. Genom vår lokala närvaro kommer vi närmare våra kunder.

OpenSolution är flerfaldigt AAA-belönat och värdesätter kreditvärdighet högt. Trots omfattande expansion som pågått över många år är sunda finanser och positiva resultat fasta grundbultar i företagets styrning. På så vis bevisar vi för våra kunder att vi representerar en långsiktighet och ansvarstagande för våra åtaganden mot marknaden.

Verksamheten styrs av en rad lagar och regelverk. För kontanthandel gäller bland annat den svenska Skatteförfarandelagen, vilken ställer krav på tillverkardeklarerade kassaregister och kontrollenheter. För korthanteringen gäller regelverk uppsatta av kortutställare och banker såsom PCI och PA-DSS. Här regleras säkerheten för korttransaktioner, krypteringar och säker hantering av kortdata. OpenSolution innehar alla de certifikat och tillstånd som krävs för verksamheten. För att även säkra framtiden bedrivs en tät kontakt med Skatteverket, inlösare, branschorgan och kravställare.

Vårt tekniska fokus

Genom att själva driva utvecklingen av innovativa betalningsmjukvaror har OpenSolution etablerat sig som totalleverantör till ett stort antal ledande aktörer inom de nordiska marknaderna. Referenserna inkluderar arenor, transportbolag, flygbolag, Guide Michelin-restauranger, ledande casinokedjor och många, många fler. Vi erbjuder en komplett portfölj inkluderat: Hårdvara, programvaror, tjänster, support, service och inlösen.

Verksamheten består huvudsakligen av utveckling av programvara samt försäljning av paketlösningar inkluderande kassautrustning, systemintegrationer, support, inlösen och tekniska tjänster. Med egen in-house programvara kan vi anpassa våra lösningar till våra slutkunder.

Affärssystemet OpenSolution Retail System finns installerat hos flera tusen verksamheter i Norden. Programvaran är utvecklad i samråd med kunderna och är ett nytänkande inom branschen. OpenSolution kan helhetslösningar. Vi bygger samtliga våra produkter på en och samma moderna plattform.

Organisationen

Vi fokuserar på vår kärnkompetens inom koncernen och tar in experthjälp på områden som ligger utanför vår kärnkompetens. OpenSolution är alltid avtalspart och våra partners arbetar bakomliggande på löpande basis.

OpenSolution delar in sig i programutveckling, support, administration och försäljning. Merparten av vår organisation finns inom programutveckling och support. Vi är unika i branschen då vi utvecklar våra programvaror in-house för att på bästa sätt kontrollera värdekedjan.

Logistik, service och ekonomi/lön finns hos starka samarbetspartners som kan tillgodose kraven för respektive land och hålla hög kompetens oavsett geografisk placering av våra kunder. Det innebär en högre servicegrad för våra kunder samt att vi blir väldigt dynamiska i vår tillväxt.

Teknisk kompetens

OpenSolution är unika på marknaden då vi innehar hela värdekedjan för betalningshanteringen. Därtill tillverkar vi programvarorna i både kassasystem, centrala verktyg, rapporteringar och betalapplikationer. Det innebär att vi kan ligga i framkant och utmana branschen. Vårt rykte på marknaden är att vara väldigt innovativa. Detta är en viktig faktor till varför vi vunnit flertalet stora nordiska kontrakt där vi säljer in vår helhetsplattform.